Základné ustanovenia

Tento internetový obchod je súčasť internerovej stránky Združenia rozvoja cestovného ruchu Čierna Hora. Prostredníctvom tohto internetového obchodu si môžete bezplatne objednať všetky propagačné materiály vyrobené vrámci projektu, ktorý je realizovaný v rámci Regionálneho operačného programu - opatrenie: podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu, prioritná os: Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoj cestovného ruchu.

Populárne produkty
Kniha B5, 100 strán

Kniha B5, 100 strán

0,00€
Príhovor predsedu mikroregiónu Základné informácie o obci, obecné symboly, história vzniku obce, kostol, škola, histori...
Brožúra A4 8 str.

Brožúra A4 8 str.

0,00€
Základné informácie o združení- logo, vznik mikroregiónu,15 obcí, počet obyvateľov regiónu, ciele združenia, aktivity. ...
Mapa – skladačka (atraktivity, š

Mapa – skladačka (atraktivity, š

0,00€
Propagačná skladacia mapa Združenia rozvoja cestovného ruchu "Čierna Hora" - informácie o atraktivitách v okolí, špor...
Mapa – skladačka (historia, pami

Mapa – skladačka (historia, pami

0,00€
Propagačná skladacia mapa Združenia rozvoja cestovného ruchu "Čierna Hora" - informácie o histórii, pamiatkách, insigni...
Brožúra A5

Brožúra A5

0,00€
Okruh mikroregiónom Informačný prospekt – sprievodca pamiatkami v mikroregióne a okolí. Krátka prechádzka mikroregióno...